ALLE BOUWPLAATSRISICO’S VERZEKERING
by BE STRONGER

VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE : EEN ALL INCLUSIVE BESCHERMING

Door de vele actoren, partijen en hun complementariteit, de technische complexiteit van de bouw, de kwaliteit van de bouwmaterialen, de steeds evoluerende nieuwe technologieën, de duurtijd van de werf alsook de blootstelling aan externe fenomenen (storm, overstroming, onweer, diefstal, vandalisme) stelt u uw gebouw (in opbouw of renovatie) en uzelf open aan een verhoogde kans op zware financiële gevolgen.

Indien er zich problemen voordoen, is het vaak moeilijk te achterhalen wat de exacte oorzaak is en wie verantwoordelijk dient gesteld te worden. Elke betrokken partij, die deel uitmaakt van de bouwwerf (promotor, ingenieur, architect, ondernemer, onderaannemer, coördinator, leverancier,…) zal hoogstwaarschijnlijk proberen om haar aansprakelijkheid te minimaliseren of te verwerpen. De tussenkomst van meerdere experten, de lange discussies en belangrijke financiële impact, maar ook de onvoldoende of afwezigheid van verzekeringsdekking van de derde partij, zal altijd leiden tot een vertraging of stopzetting van uw bouwwerf.

De dekking ALLE BOUWPLAATSRISICO’S van BE STRONGER brengt een eenvoudig, volledig en economisch antwoord aan alle bovenstaande risico’s. Eén unieke verzekeraar die alle betrokken partijen, gedurende de volledige duurtijd van de werken, van het begin tot het einde, verzekert. Eén enkele expert zal de schade komen ramen zonder de aansprakelijke te zoeken. U wordt vergoed en uw bouwwerf kan hervatten.

Onze gespecialiseerde en professionele knowhow in het beschermen van ondernemingen, laat ons toe om over een zeer goede kennis van de risico’s, waaraan ondernemingen in de BOUWSECTOR worden blootgesteld, te beschikken. Met het oog op perfectie hebben de makelaars van BE STRONGER een exclusief, voordelig en op maat gemaakte verzekeringsdekking ontworpen, met specifieke dekkingen in het belang van de professionelen binnen de sector en hun klanten.

WIE IS VERZEKERD ?

 • De bouwheer ;
 • De architecten en de studiebureaus, de veiligheidscoördinator, de promotor ;
 • De aannemers en onderaannemers ;
 • Alle andere partijen betrokken bij de werf

WIE ONDERSCHRIJFT DE VERZEKERING ?

 • De bouwheer ;

of

 • De hoofdaannemer(abonnementsformule mogelijk en efficiënter)

WAT DEKT DE VERZEKERING ?

 • De schade en verliezen aan de verzekerde goederen (de gebouwen in opbouw, de materialen en gereedschap geleverd op de werf alsook de bestaande goederen) ;
 • De aansprakelijkheid t.o.v. derden, met of zonder foutaansprakelijkheid van de verzekerden (burenhinder) ;
 • De fouten en gebreken bij de realisatie, berekening, concept, de plannen of bouwmaterialen
 • Gedurende de bouwperiode en de onderhoudsperiode (tot 12 of 24 maanden na de voorlopige oplevering).

ENKELE VOORBEELDEN VAN VERZEKERDE SCHADEGEVALLEN :

 • Tijdens de bouwperiode worden de geleverde radiatoren gestolen gedurende het weekend
 • Tijdens grondwerken, zakt een muur weg en beschadigt een deel van een naburig huis
 • Een zware brand veroorzaakt belangrijke schade op uw werf
 • Enkele maanden na de voorlopige oplevering verschijnen er barsten na grondwerken
 • Een berekeningsfout in de draagkracht van een balk veroorzaakt barsten en stelt de stabiliteit van het gebouw in vraag
 • Barsten komen tevoorschijn bij de buren na renovatie van uw gebouw

MET DE ALLE BOUWPLAATSRISICO’S POLIS VAN BE STRONGER

Geniet u van een bijzondere bescherming :

 • Duur van de werf tot 24 maanden
 • Werven gevestigd in België, Luxemburg of Frankrijk
 • Aanpassing van het verzekerd bedrag tot 120%
 • Opruimingskosten tot 10%
 • Bijkomende opzoeking -en administratieve kosten
 • Schade voorkomend tot 24 maanden na de voorlopige oplevering
 • Vergoeding van de schade ten gevolge van fouten bij ontwerp, berekening of plan
 • De panne, mechanische of elektronische storing
 • Dekking voor de bestaande goederen
 • De schade aan de naburige goederen en deze zonder bewijs dat bouwheer aansprakelijk wordt gesteld

ENKELE AANDACHTSPUNTEN !

 • Het verzekerd kapitaal omvat alle kosten gerelateerd aan de werf en dit incluis de honoraria van de architecten en ingenieurs, de niet aftrekbare btw…
 • Deze polis moet onderschreven worden voor aanvang van de werf.
 • Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de naburige gebouwen moet afgeleverd worden voor het begin van de werken. In geval van renovatie of uitbreiding is een plaatsbeschrijving van uw gebouw tevens nodig.
 • In geval van renovatie dient u uw brandverzekeraar te verwittigen.
 • De pure esthetische schade is uitgesloten.
 • In geval van zware fout van de aannemer zal u toch verzekerd blijven in de polis en hoedanigheid van bouwheer.

Nota : dit document is een voorstelling van het product; deze vervangt geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis.

Meer informatie ?

Opmerking: dit document is een algemene presentatie van CONSTRUCTION Pack by BE STRONGER; het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet .