IMMO PACK by BE STRONGER

UW MEDE-EIGENDOM VERDIENT “ALL INCLUSIVE” BESCHERMING

IMMO PACK is bedoeld voor veeleisende eigenaars en syndici die belang hechten aan het behoud van hun panden en hun eigendom, maar ook aan een efficiënt beheer van de mede-eigendom waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Heel wat gebeurtenissen van verschillende aard kunnen invloed hebben op uw pand (woning, winkel en kantoor). Deze gebeurtenissen stellen u bloot aan een aanzienlijk financieel risico.

Als professionals gespecialiseerd in de bescherming van gebouwen beschikken wij over een perfecte kennis van de risico’s waaraan mede-eigendommen, en de mensen die ze bewonen en beheren, worden blootgesteld. In hun streven naar perfectie hebben onze BE STRONGER-makelaars een exclusief en zeer voordelig programma op maat ontwikkeld. Dit programma biedt, tegen de beste voorwaarden, de breedste dekking op de markt alsook specifieke garanties in het gemeenschappelijk belang van alle mede-eigenaars, bewoners en beheerders.

Op elk moment genieten van een perfecte dekking, anticiperen op nieuwe wettelijke voorschriften, efficiënt worden verdedigd en snel worden vergoed, dat is de belofte van IMMO PACK. Een belofte die wordt waargemaakt dankzij de voordelige voorwaarden die met verzekeringsmaatschappijen zijn onderhandeld en het gedegen advies van uw gespecialiseerde professionele makelaar op dewelke u kan rekenen.

NAAST DE MEEST UITGEBREIDE DEKKINGEN VAN EEN BRANDVERZEKERINGSPOLIS, BIEDT IMMO PACK OOK DE VOLGENDE DEKKINGEN:

 • burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden
 • de arbeidsongevallenverzekering uitgebreid met de vrijwilligersverzekering
 • schade aan technische installaties
 • juridische bescherming

HOE ONDERSCHEIDT IMMO PACK ZICH VAN EEN KLASSIEKE VERZEKERING?

 • verzekering volgens het principe “ALLE RISICO’S BEHALVE”
 • verzekering van het pand zonder beperking van het bedrag en zonder evenredigheidsregel na evaluatie
 • hogere vergoedingen voor verbouwingen als gevolg van nieuwe stedenbouwkundige eisen of energienormen
 • dekking zonder bijzondere beperking van tuin, terras, omheiningen, … alsook van zonnepanelen enelk materiaal dat bestemd is om zonne-energie om te zetten in elektriciteit
 • geen vereisten wat betreft de minimum snelheid van de wind bij stormschade
 • vervanging van sloten bij diefstal, maar ook bij verlies van sleutels
 • vergoeding voor onbruikbaarheid van onroerende goederen vanaf de dag van de schade tot de renovatie
 • inachtneming van het verlies aan esthetische waarde van het verzekerde goed na een verzekerd schadegeval.

EXTRA’S ZONDER PREMIETOESLAG:

 • vergoeding van syndicuskosten
 • forfaitaire verhoging van 10% van de vergoeding voor de diverse kosten van de mede-eigendom
 • automatische dekking van verbeteringen aan het onroerend goed door de eigenaars
 • overlijdens- en invaliditeitsuitkering, medische of hospitalisatie kosten
 • vergoeding van het economische verlies door het niet functioneren van de stroomopwekkingsinstallaties als gevolg van de schade
 • kosten voor de heraanleg van de tuin alsook als gevolg van diefstal van planten en andere goederen die tot de mede-eigendom behoren
 • glasbreuk:
  • als gevolg van supersonische vluchten
  • opaciteit van de beglazing

IMMO PACK NEEMT AL UW ZORGEN WEG:

 • voordeel-van-de-twijfel clausule: indien een clausule/garantie onvoldoende nauwkeurig is, dan wordt de voor de verzekerde meest gunstige interpretatie toegepast
 • dekking van schade veroorzaakt door wetshandhavingsinstanties zelfs als er geen sprake is van een verzekerd schadegeval
 • vergoeding van expertise- en herstelkosten, zelfs als er geen sprake is van een verzekerd schadegeval
 • uitgebreide bijstand waaronder woonkosten (als het gebouw onbewoonbaar is)

Meer informatie ?

Opmerking: dit document is een algemene presentatie van IMMO PACK; het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet .