CONSTRUCTION PACK by BE STRONGER

CONSTRUCTION PACK : DE GLOBALE OPLOSSING AAN DE NODEN VAN DE BOUWSECTOR

Onze gespecialiseerde en professionele knowhow in het beschermen van ondernemingen, laat ons toe om over een zeer goede kennis van de risico’s, waaraan ondernemingen in de BOUWSECTOR worden blootgesteld, te beschikken. Met het oog op perfectie hebben de makelaars van BE STRONGER een exclusief, voordelig en op maat gemaakte verzekeringsdekking ontworpen, met specifieke dekkingen in het belang van de professionelen binnen de sector en hun klanten.

Te allen tijde volledig verzekerd te zijn, en een antwoord te bieden aan de nieuwe wetgeving, maar ook het beheer te vereenvoudigen, dubbele dekkingen te vermijden en de kosten te drukken. De CONSTRUCTION PACK is speciaal ontworpen om hieraan een antwoord te bieden dankzij zeer volledige en gunstige waarborgen, onderhandeld met de verzekeringsmaatschappijen en onderworpen aan onze professionele kennis.

Elke fase van renovatie of bouw van een gebouw gaat gepaard met risico’s en nood aan aangepaste verzekeringsoplossingen, die kunnen voorzien worden in de CONSTRUCTION PACK van BE STRONGER :

 • Verplichte BA-beroepdekking voor de intellectuele beroepen binnen de bouwsector
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating en Na Levering
 • Verplichte Decenale Aansprakelijkheid
 • ALL RISK Alle bouwplaatsrisico’s
 • Rechtsbijstandsverzekering

NIEUWE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN :

 • Nieuwe verplichtingen
 • 10-jarige aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid professioneel
 • Jouw verplichtingen

NIEUWE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN :

Na de architecten, die reeds onderworpen waren, heeft de Wet Peeters-Borsus met ingang van 1 Juli 2018 de verplichting uitgebreid naar alle actoren van de bouwsector om een verplichte 10-jarige aansprakelijkheidspolis te onderschrijven en een verzekeringsattest te kunnen overhandigen (het vergaren en controleren ten laste van de architect voor alle beroepscategorieën). De wetgeving 10-jarige aansprakelijkheid heeft als doel een betere bescherming te bieden aan de bouwheer tegen constructiefouten, zelfs in geval van faillissement van de aannemer.

In België schat men dat de 10-jarige aansprakelijkheid van toepassing is voor :

 • 50 à 60.000 woningen per jaar
 • 60.800 ondernemingen binnen de bouwsector

De 10-jarige aansprakelijkheid binnen de CONSTRUCTION PACK biedt 2 mogelijkheden :

 • Jaarpolis per activiteit, elke vakman onderschrijft haar eigen polis
 • Polis per werf die alle vakmensen binnen de werf verzekert tijdens de bouw of restauratie

Wie ?

Individuele verzekering of verzekering die een deel van de werken dekt

Een verzekeringspolis per aannemer, architect / uitvoerder in de sector van de bouw / met inbegrip van sijn medewerkers en onderaannemers

Globale verzekingen voor alle werkaamheden op de bouwplaat

Globale verzekering onderschreven voor rekening van alle betrokkenen wat betreft de verplichting tot verzekeren

polis per
werf

Polis per
abonnement

polis per
werf

Polis per
abonnement

Bouwheer

Architect

Algamene onderneming

Promotor

De wet Peeters II is in voege getreden op 01/07/2019 :

– Verplichting voor het onderschrijven van een 10-jarige aansprakelijkheidspolis door de aannemers in de gesloten ruwbouw, de ondernemingen betrokken bij de afwerking zijn niet onderworpen ;

-Bovenop de 10-jarige aansprakelijkheid, een verplichte dekking Beroepsaansprakelijkheid voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwsectoren (architecten, landmeters, veiligheidscoördinatoren, en andere deskundigen binnen de bouwsector in België, waarvan hun activiteiten van nature immaterieel worden verondersteld).

Bent U ingenieur, aannemer, landmeter of bouwheer, onderworpen of niet aan de nieuwe wetgeving, de risico’s en de financiële gevolgen die hiermee verwant zijn, vereisen U bijzondere aandacht.

Wie moet verzekerd worden en waarvoor? Een polis per werf of een « abonnement » formule?
Moet ik de 5 dekkingen binnen de CONSTRUCTION PACK of slechts één hiervan onderschrijven?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de werf niet wordt stopgezet bij een schadegeval?
Hoe kan ik mij beschermen tegen diefstal, een onweer of een storm? Wie gaat mij verdedigen bij een ongeval?

Uw professionele makelaar BE STRONGER zal u bijstaan om uw polis op maat te ontwikkelen

Meer informatie ?

Opmerking: dit document is een algemene presentatie van CONSTRUCTION Pack by BE STRONGER; het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet .