Een som van bekwaamheden verzameld in één platform

Wie zijn wij ?

BE-STRONGER is een groepering van verzekeringsmakelaars toegewijd aan de wereld van ondernemers en hun bedrijven, waaronder deze in de bouwsector.
BE-STRONGER steunt op zo’n 200 medewerkers, verdeeld over Wallonië, Brussel en Vlaanderen, met een premie incasso van meer dan 150M€.

 • Excel & Co
 • Maxel
 • Soyer & Mamet
 • B-SAFE
 • DAP (Degauquier & Partners)

Waarom BE-STRONGER

Het is een nieuw initiatief met een pool van vaardigheden :

 • Om samen strategische en technologische vooruitgang te boeken.
 • Om te voldoen aan de uitdagingen van morgen.
 • Om expertise te bundelen teneinde nog betere producten te ontwikkelen.
 • Om nog betere diensten aan te bieden.

Samen sterk op basis van 6 kwaliteitsprincipes :

 • Doeltreffendheid
 • Professionaliteit
 • Ethiek
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Confidentialiteit

BE-STRONGER

Ontwikkelt gerichte verzekeringspackages per sector en per activiteit, teneinde de klanten aan zich te binden, en verzekeringsoplossingen te bieden en verzekeringsoplossingen te bieden, rekening houdend met de ervaring en de specificiteit die de vakspecialisten bezitten in verzekeringen en dit in de drie regio’s:

In Brussel :

In Wallonië

In Vlaanderen

HET CONSTRUCTION PACK :

Vanaf 1 juli 2018 worden betrokken partijen zoals bouwaannemers, architecten, onderaannemers enz. verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren voor een periode van 10 jaar, voor bouw of renovatie van residentiële gebouwen, waarvoor de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd vanaf 1 juli 2018 . Een belangrijke wijziging met grote impact voor alle betrokken intervenanten op bouwwerven, met een verplichte afgifte van een attest, vooraleer de werken kunnen aangevat worden op de betreffende bouwwerf.

Voor deze datum waren het voorlopig enkel de architecten die een verplichte tienjarige verzekering voor aansprakelijkheid dienden aan te gaan. De aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een gelijkaardige aansprakelijkheid, maar zonder verplichting tot verzekering. Indien een aannemer in faling gaat, verliest zijn klant het recht op schadevergoeding, zelfs indien de schade valt onder de tienjarige aansprakelijkheid…

Deze wettelijke evolutie zal een betere bescherming teweegbrengen voor iedereen in geval van gebreken die betrekking zouden hebben op de deugdelijkheid en de stabiliteit van de ruwbouw en dit tot 10 jaar na de definitieve oplevering van de bouwwerf.

 • Onze oplossingen
 • Wie ben jij
 • 3 te stellen vragen
 • De voordelen
 • Onze Experts

HET « CONSTRUCTION PACK »

BE-STRONGER heeft een volledig contractpakket op maat ontwikkeld en omvat :

 • Verplichte verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid
 • Alle Bouwplaats Risico’s voor materiële schade
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid tijdens de Uitbating of Na de Levering van goederen of diensten
 • Rechtsbijstand

Onderhandelde tariefvoorwaarden en geautomatiseerde abonnementen volgens de regels die door de wet werden opgelegd, onderscheid maken tussen 4 soorten verzekeringnemers : eigenaar van het gebouw, architect, algemene onderneming en promotor.

Wie ?

Individuele verzekering of verzekering die een deel van de werken dekt

Een verzekeringspolis per aannemer, architect / uitvoerder in de sector van de bouw / met inbegrip van sijn medewerkers en onderaannemers

Globale verzekingen voor alle werkaamheden op de bouwplaat

Globale verzekering onderschreven voor rekening van alle betrokkenen wat betreft de verplichting tot verzekeren

polis per
werf

Polis per
abonnement

polis per
werf

Polis per
abonnement

Bouwheer

Architect

Algamene onderneming

Promotor

Gaat het over een woning (huis of appartement(en) ? JA of NEEN

Met bouwvergunning? JA of NEEN

Met tussenkomst van een architect ? JA of NEEN

Vanaf de eerste « neen », bent U niet meer betrokken.

Bij 3 “ja” : ik moet een deceniaale BA hebbenikj

Construction Pack is een UITGEBREID product en gemakkelijk te onderschrijven met dekking naar keuze :

 • Alle Bouwplaats Risico’s voor materiële schade en schade aan derden tijdens de werken
 • Tienjarige Aansprakelijkheid (verplicht) na oplevering van de werken
 • Beroepsaansprakelijkheid en Aansprakelijkheid tijdens de Uitbating of Na Levering
 • Rechtsbijstand
EEN VRAAG ?

Brussels :

Wallonia :

Vlaanderen :

EEN VRAAG AAN EEN VAN ONZE EXPERTS ?