01
feb

Uw professionele makelaar ondersteunt u in de context van de COVID-crisis

De verrassing van de lockdown van maart 2020 bracht ons ertoe om zeer snel en efficient te reageren om te voldoen aan de verwachtingen van onze professionele klanten: ondernemers, zelfstandigen en grotere bedrijven. Allen zijn, en worden nog steeds, in verschillende mate getroffen door de pandemie.

De eerste stap was het opstellen van een lijst van klanten die vanwege hun activiteit het meest getroffen waren door de crisis ten einde onmiddellijk contact te nemen en de te nemen noodmaatregelen te beoordelen.

Vervolgens stuurden we gepersonaliseerde berichten naar al onze professionele klanten, afhankelijk van hun situatie, om ze te informeren over de maatregelen die genomen kunnen worden op verzekeringsniveau.

Het is vooral de rol van de makelaar om dicht bij zijn cliënt te staan ​​en hem persoonlijk advies te geven.

Crisis context en mogelijke maatregelen

We hebben onze klanten geïnformeerd over de juridische gevolgen van een wereldwijde pandemie op de verzekeringen. Hoewel de pandemie niet het onderwerp is van een traditioneel risico dat wordt gedekt door verzekeringscontracten, kunnen bepaalde maatregelen worden genomen, afhankelijk van de situatie van elk bedrijf.

Beslissing geval per geval

We hebben onze professionele klanten geadviseerd om de meest geschikte maatregelen in hun verzekeringscontracten te nemen:

  • Opschorting van de waarborgen: bij voorbeeld voor voertuigen die niet rijden ​​tijdens de crisis of de lockdown (voorbeelden: busbedrijven, transporteurs, horeca, enz.).
  • Contracten op afrekening: vermindering van het bedrag van de voorlopige premie in functie van de vermindering van de activiteit (afhankelijk van de omzet of de loonmassa). Dit betreft in het bijzonder de verzekeringen arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid of bedrijfsschade.
  • Heronderhandeling van de contracten: in functie van de vermindering van de activiteiten werden voor de bedrijven die het meest door de crisis getroffen werden, de contracten heronderhandeld (voorbeeld: evenementensector).

Tegelijkertijd blijven we gedurende de crisissituatie informeren via verschillende kanalen, mailing, website, sociale netwerken, enz. We zorgen er ook voor dat verzekeringsmaatschappijen constant onder druk blijven staan ​​om oplossingen te blijven vinden om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ondanks de situatie die we doormaken, blijft onze prioriteit het bieden van een maximaal service niveau. Vanaf het begin van de crisis waren onze teams 100% actief in telewerken, wat tot op de dag van vandaag nog steeds het geval is. We hebben onze processen nu aangepast aan de context, we organiseren onze klantenvergaderingen online of face-to-face in overeenstemming met de sanitaire maatregelen. Meer dan ooit is het essentieel om de link te behouden!

Wilt u ook een oplossing voor uw bedrijf? Neem contact met ons op om samen uw situatie en uw wensen te bespreken.

Tot zeer binnenkort,

Alexandra Biglia – Baudouin Poncelet – Gérald Beauduin

Maxel – Member of Be Stronger