30
nov

Is uw bedrijf afhankelijk van één of meer belangrijke leveranciers?

Hoe kunt u zich beschermen tegen een onderbreking in uw bevoorrading?

Waar gaat het over ?

De garantie “Continuiteit van de leverancier” is (te) weinig bekend en ook weinig gebruikt, maar het is erg handig.

Dit is een vergoeding die door de verzekeraar wordt verstrekt in het geval dat de “verzekeringnemer” inkomsten- of winstderving lijdt als gevolg van een verlies van één van haar leveranciers, na een brand of een ontploffing.

Deze garantie is een “optie” in het contract van de bedrijfsschadeverzekering. De prijs wordt berekend op basis van het percentage dat de leverancier (meestal gevestigd in Europa) vertegenwoordigt in de omzet van uw bedrijf. Uw vergoeding wordt bepaald op basis van de duur van de leveringsonderbreking en wordt aangegeven in de bijzondere voorwaarden met een maximum van 12 maanden.

 

Concrete voorbeelden

Verzekerde is een onderneming actief in de verkoop van papier (op rol) voor uitgeverijen, kranten, tijdschriften enz…

Na een discussie tussen de verzekerde en zijn makelaar BE STRONGER, benadrukte deze bij het opzetten van hun verzekering “Business Interruption” dat een van de belangrijkste risico’s voor het bedrijf was dat een leverancier het papier niet langer aan hen kon leveren na een onderbreking in de productie van deze leverancier na een brand.

De makelaar adviseerde om de optie “Continuiteit van de leverancier” in te voegen met vermelding van enkele belangrijke leveranciers op naam op basis van de met elk van hen behaalde jaaromzet.

Een paar jaar later kreeg een papierfabriek te maken met een grote brand, waardoor het onmogelijk was om onze verzekerden op tijd te bevoorraden, waardoor onze verzekerde klant niet in staat was om aan zijn eigen klanten te leveren, die geen andere keuze hadden dan zich tot concurrenten te wenden.

Uit de expertise van de verzekeringsmaatschappij bleek het operationele verlies dat werd geleden in vergelijking met een vergelijkbare periode vorig jaar. In dit geval heeft de maatschappij onze verzekerde klant schadeloos gesteld voor de leveringsonderbreking van 2 maanden, namelijk een bedrag van € 30.000.

 

Een van onze klanten, een timmerman, maakt gebruik van onderaannemers in het buitenland voor het vervaardigen van meubelen volgens de ingediende plannen.

We hebben de aandacht van onze klant gevestigd dat, gezien de moeilijkheid om andere leveranciers te vinden, hij een groot risico zou lopen in het geval van een brandramp bij zijn leverancier – inkomstenderving en extra kosten.

Enkele maanden geleden heeft onze opdrachtgever ons geïnformeerd over het ontstaan ​​van een grote schade bij één van zijn leveranciers. Het bedrijf stelt een gespecialiseerde deskundige op om de exploitatieverliezen te berekenen.

Op ons advies doet onze cliënt een beroep op een tweede deskundige voor het opmaken van zijn schadestaat. Er vinden verschillende vergaderingen plaats en na een paar weken betaalt de verzekeraar een vergoeding van meer dan € 100.000, die de financiële impact vertegenwoordigt van het incident dat plaatsvond bij de leverancier van onze klant.

Na deze ramp heeft onze klant spontaan stappen ondernomen om zijn risico in de toekomst te minimaliseren in geval van een claim waarbij een leverancier betrokken is (preventie, diversificatie, enz.)

 

Elk bedrijf is anders. Laten we uw risico’s analyseren om u zo goed mogelijk te beschermen.