14
apr

Is uw onderneming klaar om het hoofd te bieden aan cyberrisico’s?

“Een ‘tsunami aan cyberaanvallen’ verwacht in België in de komende weken”– L’Echo, 14 maart 2021

“Maar liefst 1.170 Belgische bedrijven lopen het risico gehackt te worden door een beveiligingslek in demailserversoftwareExchange van Microsoft”-La Libre, 14 maart 2021

“België mogelijks getroffen door de cyberaanvalopsoftwaremaker SolarWinds”– L’Echo, 18 december 2020

“Cybercriminaliteit: op één jaar tijd waren drie op vier Belgische bedrijvenhet doelwit van cyberaanvallen”– RTBF, 8 december 2020

 

Meer dan ooit is het cyberrisico alomtegenwoordig. Diefstal van gegevens, diefstal van wachtwoorden, blokkering van websites of van de server van de onderneming, oplichting, encryptie van de netwerken en van de pc’s met het eisen van losgeld…

Dat overkomt niet enkel anderen! Er gaat geen week meer voorbij of de pers of onze omgeving heeft het over de incidenten van een bedrijf, een bestuur, een organisatie die het slachtoffer geworden zijn van kwaadwillige cyberactiviteiten. Uw onderneming kan eveneens getroffen worden, of is dat al!

 

Cybercriminaliteit wordt voor de ondernemingen een echte plaag, en is inmiddels een grote bedreiging.

Het cyberrisico verdient alle aandacht van de bedrijfsleiders, want het is helemaal niet onschuldig met mogelijks talrijke gevolgen voor de getroffen onderneming.

 • De gevolgen van een cyberincident op het vermogen van de onderneming om haar strategische, financiële en operationele doelen te bereiken zijn niet verwaarloosbaar. Denken we bijvoorbeeld aan de direct voelbare impact (verlies van de omzet) van de blokkering van een verkoopwebsite voor de onderneming.
 • Een aanval op het imago en de reputatie van de onderneming. Welk beeld zou het publiek zichinderdaad niet vormen bij de verspreiding van gevoelige gegevens zoals medische gegevens van de patiënten van een medisch centrum, van een advocatenkantoor?
 • Een lek in de vertrouwelijke gegevens van de onderneming, zoals de lopende ontwikkelingen, de financiële voorwaarden die aan klanten verleend worden, …
 • Potentieel aanzienlijke financiële gevolgen: verzoek om losgeld, verlies van omzet door de inactiviteit, kosten om de systemen weer te herstellen, eventuele juridische gevolgen, …

 

Vandaar dat zich vragen stellen over de kwetsbaarheid van de onderneming op deze bedreiging en het geven van antwoorden hierop meer en meer beschouwd dient te worden als een vereiste van goed bestuur, met het oog op het voortbestaan van de onderneming.

 

Welke oplossingen moet ik voor mijn onderneming invoeren?

De professionele makelaars van het netwerk BE STRONGER bevelen een dubbele aanpak aan, een combinatie van de aspecten “Preventie” en “Uitbesteding”.

 • PREVENTIE: Het risico verminderen

Dankzij de invoering van adequate preventiemaatregelen wordt de mogelijkheid dat zich risico’s of de gevolgen ervan voordoen beperkt.

Is uw onderneming klaar om het hoofd te bieden aan cyberrisico’s?

Doe de test.

Raadpleeg de praktische gids die uitgegeven werd door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en die u helpt om de in te voeren maatregelen te evalueren: https://www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/cybersecurity-guide-sme-NL.pdf

Hebt u vragen over de preventiemaatregelen voor uw onderneming?

Wij begeleiden u bij uw stappen. Wij denken samen na over de factoren die in beschouwing moeten worden genomen om de veerkracht van uw onderneming te verbeteren en om de continuïteit van uw activiteiten in geval van een cyberincident te garanderen.

 

 • UITBESTEDING: Het risico overdragen

Zorg dat uw onderneming beschermd is dankzij de afsluiting van een specifieke verzekering tegen cyberrisico’s.

Door deze bescherming kan de onderneming een incident aanpakken met noodoplossingen om over te gaan tot:

 • Een deblokkering van de computersystemen en netwerken;
 • Een herstel van de beveiligingssystemen;
 • Een beheer van het recupereren van de verloren gegevens;
 • Een bescherming van de rechten en het imago van de onderneming;
 • Een financiële tussenkomst in geval van cyberafpersing.

De verzekeraar komt tussen:

 • In de betaling van de kosten van consultants die op dit vlakgespecialiseerd zijn
 • In het ter beschikking stellen van grote sommen om de onderneming de mogelijkheid te geven aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Wij begeleiden u bij uw stappen. Wij kunnen u doeltreffend adviseren om de dekking van de verzekering en de waarborgen die het best aan uw situatie beantwoorden te bepalen.

Aarzel niet, neem contact met ons op om een gepersonaliseerde analyse van uw activiteitenuit te voeren: Contact – BESTRONGER