17
mei

KIDNAP & RANSOM: welke risico’s, voor wie en welke oplossingen ?

 

Over wat voor soort gebeurtenissen hebben we het?

We kunnen volgende voorbeelden geven:

– Ontvoering en detentie van een persoon met als doel de betaling van losgeld te verkrijgen (voorbeeld: een werknemer die is ontvoerd met losgeldvraag in Mozambique).

– Doodsbedreiging, letsel, ontvoering, materiële schade aan goederen, besmetting of geknoei met  producten, tegen betaling van losgeld (Bv: dreiging om de dranken van een bedrijf te besmetten; een dochteronderneming in Mexico wordt bedreigd met schade aan goederen en mensen als er geen losgeld wordt betaald).

  • Arbitraire of ongerechtvaardigde opsluiting, ook door rechtmatige autoriteiten, onder valse of bedrieglijke voorwendselen (bv. een Europese reiziger wordt vastgehouden in een winkelcentrum in Kenia).
  • Ontvoering van een persoon tijdens een reis in een voertuig, vliegtuig, boot enz.

 

In 2017 hield 50% van de schades verband met afpersing en cyberafpersing (ransomware), waarmee de VS het op twee na meest getroffen land in K&R was.

De zee piraterij in de Golf van Guinee neemt in alarmerend tempo toe, wat het Joint War Committee ertoe heeft gebracht de maritieme verboden zone in september 2020 uit te breiden.

Het gevolg van de toename van het aantal K&R-situaties is dat K&R-dekking in amper 10 jaar tijd “gemeengoed” is geworden en is gedemocratiseerd, ook voor zeer kleine KMO’s.

Als teken van een zorgwekkende evolutie van dit fenomeen, is het aantal claims met betrekking tot KIDNAPPING en RANSOMS (“K&R”) situaties, gemeld aan verzekeraars, verdubbeld sinds 2015, in iets meer dan 5 jaar!

 

Voor wie is de K&R verzekering?

Elke onderneming of organisatie (NGO, vereniging) die internationaal actief is, ongeacht zijn omvang, komt in aanmerking. Een K&R-waarborg is ook bedoeld voor “VIP’s” en expats, en hun gezinnen.

Bepaalde activiteitensectoren zijn ook meer aan dergelijke dekkingen onderworpen. Wij denken in de eerste plaats aan de volgende sectoren:

  • Extractie en energie (mijnbouw, olie, enz.),
  • Luxe-industrie

In het algemeen wensen ondernemingen in deze sectoren, maar ook in andere sectoren, hun expats, gedetacheerde werknemers, plaatselijke werknemers of managers en personeel op missie te dekken.

 

Wat zijn de risicogebieden ?

Volgens de statistieken van CONTROL RISKS, die het crisisbeheer voor een groot aantal verzekeraars uitvoert, zijn de volgende regio’s ingedeeld als “hoog risico – of extreem risico”:

  • Latijns-Amerika (Mexico, Brazilië, Venezuela, Colombia,…)
  • Afrika (Nigeria, Sahel, Somalië) met een extreem risico voor de Sahel-strook (Mauritanië, Noord-Mali, Algerije, Niger, Libië, Soedan)
  • Midden-Oosten (Syrië, Irak, Jemen)

Dit betekent niet dat andere geografische gebieden niet worden geconfronteerd met de risico’s van ontvoering en losgeld! Afhankelijk van uw bestemming (of die van de werknemers van uw bedrijf) is het raadzaam advies in te winnen en het risico te analyseren bij een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar.

 

Recente ontwikkelingen in K&R verzekeringen:

Als gevolg van de bekende ontwikkeling van het CYBER-risico, zoals hierboven beschreven, hebben K&R-verzekeraars besloten het cyberrisico uit te sluiten of drastisch te beperken. Dit is een gevaar van intensiteit en frequentie dat niet langer via K&R kan worden gedragen. Anderzijds bestaan er andere specifieke oplossingen op de markt (cyberpolissen, zie ons artikel BE STRONGER van 14 april 2021). Deze ontwikkeling maakt het moeilijker om verzekeringsoplossingen op punt te stellen die een adequate bescherming bieden. Gespecialiseerde verzekeringsmakelaars hebben echter de ervaring om bruikbare garanties met verzekeringsmaatschappijen te analyseren en te onderhandelen.

Vandaag stellen wij vast dat verzekeraars zich steeds meer toeleggen op preventie en advies over risicosituaties, via aangepaste en specifieke verzekeringsproducten

Wat de waarborgen betreft die in de contracten van het type “K&R” zijn verzekerd, zijn er ook uitbreidingen mogelijk zoals bedreigingen zonder afpersing (financiële tegenprestatie), politieke repatriëring, onopgehelderde verdwijning, ontvoering, verlies als gevolg van bedreigingen met producten, alsmedebedrijfsverlies. Zoveel risico’s die uw personeel kunnen treffen en de duurzaamheid van uw bedrijf kunnen beïnvloeden.

 

Wilt u meer informatie? Uw gespecialiseerde verzekeringsmakelaar, lid van BE STRONGER, staat te uwer beschikking.